Latest Recipes

Nhau thai cừu
Tin tức

Phải thận trọng khi dùng nhau thai cừu

TS Nguyễn Viết Lượng, viện Bỏng quốc gia khẳng định không có thực phẩm, thuốc nào có thể giúp con người chống lại “quy luật của tự nhiên” là trẻ mãi không già. Đó là chưa nói đến động vật, có nhiều loại gây dị ứng cho người dùng. Nhau […]